Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Specjalizacje

Specjalizacje

Advokatfirma Nierzwicki oferuje pomoc prawną (sądową i pozasądową) w zakresie prawa norweskiego (głównie) oraz prawa polskiego (subsydiarnie).
Obszary prawa norweskiego, w których świadczona jest pomoc prawna to:
  • prawo pracy - sprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym dochodzenie odszkodowań w zw. z bezpodstawnym rozwiązaniem stosunku pracy
  • prawo gospodarcze - dochodzenie roszczeń w imieniu podmiotów gospodarczych (w tym w oparciu o przepisy konwencji z Lugano z 2007 r. - na podstawie orzeczeń sądowych wydanych w Polsce)
  • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Norwegii
  • prawo rodzinne - sprawy dot. separacji, rozwodu i podziału majątku między b. konkubentami albo małżonkami
  • prawo karne - odyzskiwanie mienia użytego przez osoby trzecie do popełnienia przestepstwa oraz wnoszenie o dozór elektroniczny
  • prawo administracyjne - sprawy związane z deportacją z Norwegii
  • prawo spadkowe - reprezentowanie w sprawach dotyczących sądowego, jak i pozasądowego podziału majątku spadkowego

Gdy jest to podyktowane potrzebami Klienta, w ww. zakresie świadczymy także pomoc prawną w obszarze prawa polskiego, w szczególnosci, gdy takie potrzeby pojawią się w toku sprawy pierwotnie związanej z prawm norweskim.

Ponadto kancelaria oferuje wsparcie w toku procesów inwestycyjnych i negocjacji w Norwegii i w Polsce.

Jakimi sprawami się nie zajmujemy?
Potrzeba specjalizacji i rzetelnej obsługi wymusza na nas zawężanie spraw, jakich się podejmujemy. Nie zajmujemy się tym, na czym się nie znamy. Stąd w szczególności w sprawach dot. prawa najmu, szkód na osobie, w tym wypadków w pracy, związanych z NAV odsyłamy do kancelarii lub firm doradczych poruszających się w tych dziedzinach.