Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Salær

Salær

Vår salær beregnes vanligvis på grunn av medgått tid etter avtalt timesats. Timesatsen utgjør fra kr. 1440,- til kr. 1600,- eks mva (kr 1800 - kr 2000 inkl. mva).
På enkelte type oppdrag tilbyr vi fastpris.

En konsultasjon på vårt advokatkontor koster kr. 1440,- eks. mva (1800 inkl. mva).

Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon med inntil en halv time. Dette gjelder både overfor privatpersoner og næringslivsklienter.