Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Salær

Salær

Vår salær beregnes vanligvis på grunn av medgått tid etter avtalt timesats. Timesatsen utgjør fra kr. 1600,- til kr. 2000,- eks mva (kr 2000 - kr 2500 inkl. mva).
På enkelte type oppdrag tilbyr vi fastpris.

En konsultasjon på vårt advokatkontor koster kr. 1500,- eks. mva (1875 inkl. mva).

Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon med inntil en halv time. Dette gjelder både overfor privatpersoner og næringslivsklienter.