Polski
Norsk
Deutsch
English

EØS ADVOKAT TOMASZ NIERZWICKI

Juridisk bistand i Norge og i Polen

Advokatfirmaet Tomasz Nierzwicki yter juridiske tjenester og rådgivning i polsk og norsk rett. Advokatfirmaet har sitt hovedkontor i Oslo og et utenlandsk kontor i Szczecin (Polen).

Tomasz Nierzwicki er advokat med norsk og polsk advokatbevilling - han har ved siden av sin norske advokatbevilling også polsk advokatbevilling (radca prawny). Han kan altså føre rettsaker for domstoler i Polen og Norge. Det er et unikt element i advokatvirksomheten.

Juridisk bistand ytes på norsk, polsk, tysk og engelsk.

Fagområder

Prosedyre og rådgiving

Vi er konsentrert om rådgiving og sakførsel for enkeltpersoner og næringsliv. Vi har erfaring med prosedyre og forberedelse av rettssaker både i Polen og i Norge. I Norge utfører vi prosedyre for forliksråd, tingrett og lagmannsrett.

Våre fagområder er bl.a. arbeidsrett, fast eiendom, selskapsrett og familierett.