Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Aktualności / Warto dochodzić odszkodowania z tyt. rozwiązania umowy mimo wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Warto dochodzić odszkodowania z tyt. rozwiązania umowy mimo wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron

02.12.2013
W zeszłym tygodniu przed sądem rejonowym w Drammen wygraliśmy na rzecz naszego klienta sprawę dotyczącą naruszenia przepisow o wypowiedzeniu umowy o pracę. Mimo, iż pracownik zawarł z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, zgodnie z którym to porozumieniem otrzymał tytułem odprawy 5.000,- NOK , wykazaliśmy, że porozumienie jest nieważne z racji rażąco niskiej odprawy zaoferowanej pracownikowi. W toku sprawy doszło ostatecznie do zawarcia między stronami ugody przed sądem przyznającej odszkodowanie 12-krotnie wyższe niż wartość zaoferowanej i przyjętej pierwonie przez pracownika odprawy.