Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Honorarium

Honorarium

Ceny usług świadczonych przez Kancelarię ustalane są w toku indywidualnych negocjacji, z uwzględnieniem spodziewanego nakładu pracy i stopnia złożoności problemu.
Wobec różnorodności problemów prawnych, szczegółowe informacje o wynagrodzeniu za konkretną usługę prawną zostaną Państwu przekazane po skontaktowaniu się z Kancelarią i przedstawieniu przez Państwa zagadnienia wymagającego pomocy radcy prawnego/adwokata.

Podstawową formą rozliczeń za pomoc prawną jest stawka godzinowa. Większość spraw rozliczana jest wg stawki godzinowej netto 1600 - 1900 NOK (brutto 2000 - 2375 NOK). Dla przykładu średni nakład czasu wynosi:
  • w sprawach o roszczenia pieniężne, wymagajacych reprezentacji przed sądem w Norwegii, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 125.000,- NOK: 7 - 11 godzin;
  • w sprawach dotyczących dochodzenia w Norwegii roszczeń na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w Polsce, obejmujących reprezenatcję przed norweskim sądem oraz organem egzekucyjnym: 12 - 16 godzin (w tego rodzaju sprwach do kwoty honorarium doliczane jest dodatkowo 5 % wartości wyegzekwowanej należności)

W drobnych sprawach, Kancelaria oferuje rozliczenia ryczałtowe, polegające na ustaleniu wynagrodzenia za konkretne i z góry ustalone działania, np. za sporządzenie projektu dokumentu, pisma, udzielenie porady prawnej. Koszt porady prawnej udzielanej w formie konsultacji przy spotkaniu w siedzibie Kancelarii wynosi netto 1700 NOK (2125 NOK brutto).

Do kwoty honorarium doliczane są koszty stanowiące wydatki w sprawie, jak np. opłata sądowa, koszty przesyłek poleconych i kurierskich, koszty pisemnych tłumaczeń przysięglych. Koszty tłumaczeń ustnych w trakcie rozpraw sądowych w Norwegii pokrywane są zawsze z budżetu państwa.

W sprawach związanych z ustaniem stosunku pracy, ustaleniem kontaktów z dzieckiem, odwołaniem od decyzji o deportacji z Norwegii pomoc prawna może być udzielona całkowicie albo częściowo bezpłatnie, jeśli osoba mająca skorzystać z takiej pomocy, spełnia określone kryteria dochodowe i majątkowe.